Niềm Vui Dâng Tặng Cho Đời,

Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2015

Hình ảnh Họp Mặt CHS - THTT Quốc Tuấn ( 3 )

Thầy và Trò cùng bày tỏ tâm sự trong chương mục Diễn Đàn Thầy & Trò của buổi họp mặt .Cô Hiệu Trưởng và các Anh Tánh CHS-THTT QT- Chị Duyên - Chị Tẩy CHS-THBL

Thầy Phan Văn Lực Cựu Giám Thị Trường THBL

Anh Ngô Văn Bảo CHS - THTT Quốc TuấnAnh Nguyễn Hữu Đức CHS - THTT Quốc Tuấn

Anh Phạm Việt Hưng CHS - THBL

  
Chị Tuất CHS - THTT Quốc Tuấn

Chị Giao CHS - THTT Quốc Tuấn
 
Anh Trần Đại Thắng và học trò Chị Lan Hương CHS - THTT Quốc Tuấn lớp cuối cùng 1972