Niềm Vui Dâng Tặng Cho Đời,

Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi

Thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Họp Mặt CHS-THBL Khối 8/1972 năm 2015

Vào ngày chủ nhật 21 tháng 11 năm 2015
Các Bạn CHS Khối Lớp 11 niên khóa 1974 -1975
đã Họp Mặt tại nhà Bạn Tống Văn Nhàn
trong khu vực Suối BaNông thuộc xã Minh Tâm
Hớn Quản, Bình Long, Bình Phước .