Niềm Vui Dâng Tặng Cho Đời,

Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi