Niềm Vui Dâng Tặng Cho Đời,
Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Họp Mặt Anh Chị Em Đoàn Văn Tuyên Bình Long năm 2017

Thứ Bẩy ngày 07 tháng 10 năm 2017
Các Anh Chị của Đoàn Văn Tuyên Bình Long đã Họp Mặt năm 2017
Tại Bình Long . Về dự có các Anh Chị từ Sài Gòn - Bình Dương.....Và Anh Nghinh từ Hoa kỳ .